871476178@qq.com
​021-5695 9523
甘传天下口,贵占火前名
产品中心

PRODUCT CENTER

明前龙井

2017新茶明前西湖龙井茶叶 

150.00
120.00
  

2017新茶明前西湖龙井茶叶 

中国风青花韵礼盒包装250g 春茶嫩芽
净含量: 125g        外包装类型: 食用农产品         产地: 中国大陆          生长季节: 春季      茶种类: 西湖龙井